Grumovo pripovedništvo in ekspresionizem

Marjan Dolgan

Povzetek

Študija najprej pregleda dosedanje neenotne trditve slovenske literarne zgodovine o ekspresionizmu v Grumovem pripovedništvu, nato se naveže na temeljna dognanja, ki jih o ekspresionizmu posreduje nemška literarna zgodovina. Takšno izhodišče omogoča sorazmerno zanesljivo literarnozgodovinsko opredelitev Grumove pripovedne proze, posebno tedaj, ko je treba razločevati med tradicionalnimi usedlinami in ekspresionističnimi novostmi.

Ključne besede

ekspresionizem v Grumovem pripovedništvu; slovenska literarna zgodovina o ekspresionizmu pri Grumu; obravnave ekspresionizma v nemški literarni zgodovini

Celotno besedilo:

PDF