Tank in italijanski futurizem. Reprintu na rob

Vera Troha

Povzetek

Reprint revije Tank je izhodišče za razmislek o vlogi italijanskega futurizma pri nastanku Delakovih in Černigojevih programskih besedil; ob njihovih značilnih stereotipnih potezah ugotavlja natančnejša analiza podobnosti s poetiko italijanskega futurizma, pa tudi prisotnost tipično futurističnih elementov v manifestih. Nekoliko obširneje govori spis o t. i. julijski avantgardi, ki je Tank ne predstavlja z njene zanimivejše plati. Nakazan je tudi dvom o pomenu te avantgardne publikacije.

Ključne besede

italijanski in slovenski futurizem; julijska avantgarda; revija Tank; F. Delak; A. Černigoj

Celotno besedilo:

PDF