Antigona v slovenski literaturi: situacija ali junakinja?

Evald Koren

Povzetek

Po R. Troussonu Antigona ne sodi med herojske teme, ki so neodvisne od pripovednega okvira, marveč med situacijske teme s čvrstim fabulativnim tlorisom. Čeprav se Antigona v slovenski literaturi pojavlja kar trikrat kot situacijska tema, pa imamo v enem primeru, v neki pesmi, vendarle opraviti samo z junakinjo. Potemtakem se Antigona v slovenski literaturi pojavlja tako kot situacija kakor tudi kot junakinja.

Ključne besede

Antigona v slovenski literaturi kot situacijska tema (Jarc, Smole, Gabarovič); Antigona kot junakinja (Detela)

Celotno besedilo:

PDF