Parizina. Dva prevoda

Marjan Strojan

Povzetek

Razprava v prvem delu primerja dva prevoda Byronove Parizine, pri čemer ugotovi, da je starejši prevajalec (Prešeren) v svojem besedilu opravil delo prevoda (interpretatio) in presaditve (transplantatio), medtem ko predstavlja mlajši (Menartov) prevod predvsem prenos (translatio) izvirnika v lastno pesniško normo. Drugi del razprave poskuša na temelju omenjenega rezultata ponovno ovrednotiti Prešernov prevajalski prispevek v Parizini za zgodovino slovenskega prevajanja.

Ključne besede

Prešernov in Menartov prevod Byronove Parizine; primerjava prevodov

Celotno besedilo:

PDF