Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 25, št. 1 (2019): Jezikoslovni zapiski Jansonova Kratka zgodovina jezikov Povzetek   PDF
Tjaša Jakop
 
Letn. 3, št. 1 (1997): Jezikoslovni zapiski Javnozdravstveni terminološki glosar Povzetek   PDF
Ljudmila Bokal
 
Letn. 20, št. 2 (2014): Jezikoslovni zapiski Je slovenska Istra še dvojezična? Povzetek   PDF
Mojca Kompara
 
Letn. 14, št. 1 (2008): Jezikoslovni zapiski Jean Le Dû, Nouvel Atlas Linguistique de la Basse-Bretagne, Volume 1–2 (Brest 2001) Povzetek   PDF
Jožica Škofic
 
Letn. 20, št. 2 (2014): Jezikoslovni zapiski Jezik in spol: ženska poimenovanja v slovenščini Povzetek   PDF
Nuša Ščuka
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski Jezik, računalniki in Evropa okoli nas Povzetek   PDF
Primož Jakopin
 
Letn. 14, št. 1 (2008): Jezikoslovni zapiski Jezik SMS-jev in SMS-komunikacija Povzetek   PDF
Mija Michelizza
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Jezikoslovna bibliografija Pavleta Merkuja Povzetek   PDF
Metka Furlan
 
Letn. 22, št. 1 (2016): Jezikoslovni zapiski Jezikoslovna in literarna misel Antona Vratuše, stoletnega mladeniča Povzetek   PDF
Polonca Šek Mertük
 
Letn. 11, št. 1 (2005): Jezikoslovni zapiski Jezikoslovni zapiski 1-10 (1991-2004) bibliografija Povzetek   PDF
Janez Keber
 
Letn. 21, št. 1 (2015): Jezikoslovni zapiski Jezikoslovni zapiski 11–20 (2005–2014): bibliografija Povzetek   PDF
Peter Weiss
 
Letn. 22, št. 1 (2016): Jezikoslovni zapiski Jezikovna krajina v Republiki Sloveniji in določbe veljavne zakonske ureditve: raba slovenščine pri izbiri firm oz. Imen pravnih oseb zasebnega prava ter fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost sociolingvistični vidik) Povzetek   PDF
Nataša Gliha Komac, Simona Klemenčič, Nina Ledinek, Jani Kozina
 
Letn. 9, št. 1 (2003): Jezikoslovni zapiski Jezikovne podobe žalosti v frazemih slovenskega jezika Povzetek   PDF
Elena Savelieva
 
Letn. 21, št. 2 (2015): Jezikoslovni zapiski Język potomków polskich Osadników z derenku na węgrzech-Jezik potomcev poljskih kolonistov v Derenku na Madžarskem Povzetek   PDF
Helena Grochola-Szczepanek
 
Letn. 12, št. 1 (2006): Jezikoslovni zapiski Johann Siegmund Valentin Popowitsch (Janez Žiga Valentin Popovič), Vocabula Austriaca et Stiriaca 1-2 (Frankfurt am Main 2004) Povzetek   PDF
Peter Weiss
 
Letn. 6, št. 1 (2000): Jezikoslovni zapiski Jubilantka Marija Janežič Povzetek   PDF
Milena Hajnšek-Holz
 
Letn. 12, št. 2 (2006): Jezikoslovni zapiski Jubilantka Milena Hajnšek - Holz Povzetek   PDF
Andreja Žele
 
Letn. 5, št. 1 (1999): Jezikoslovni zapiski Jubileji Povzetek   PDF
Milena Hajnšek-Holz
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski K etimologiji toponima Mi'rišče »zaselek v Krajevni skupnosti Hotiza« Povzetek   PDF
Metka Furlan
 
Letn. 19, št. 1 (2013): Jezikoslovni zapiski K identifikaciji zgodnjepraslovanske akrostatične deklinacije ijevskih samostalnikov Povzetek   PDF
Metka Furlan
 
Letn. 25, št. 1 (2019): Jezikoslovni zapiski K ločljivim predponam porabskih glagolov Povzetek   PDF
Vlado Nartnik
 
Letn. 19, št. 2 (2013): Jezikoslovni zapiski K opisom bolezni in smrti z logičnimi osebki v Slovenskem lingvističnem atlasu 1 Povzetek   PDF
Vlado Nartnik
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski K osnovnim mehanizmom glagolsko-imenskega pregibanja v italijanščini in slovenščini Povzetek   PDF
Vlado Nartnik
 
Letn. 17, št. 2 (2011): Jezikoslovni zapiski K podobnostim in različnostim slovenskega in madžarskega pregibanja Povzetek   PDF   PDF (English)
Vlado Nartnik
 
Letn. 17, št. 2 (2011): Jezikoslovni zapiski K problematiki palatalizacije velarov v stari frizijščini Povzetek   PDF
Luka Repanšek
 
151 - 175 od 658 postavk << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>