Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 10, št. 2 (2004): Jezikoslovni zapiski Instrumentalno-slušna analiza pogostnosti in trajanja glasov na primeru štajerskega zabukovškega govora Povzetek   PDF
Melita Zemljak Jontes
 
Letn. 24, št. 1 (2018): Jezikoslovni zapiski Internetna leksika v slovenščini: analiza novejših slovarskih virov Povzetek   PDF
Mija Michelizza, Mojca Žagar Karer
 
Letn. 5, št. 1 (1999): Jezikoslovni zapiski Irena Stramljič Breznik, Prispevki iz slovenskega besedoslovja Povzetek   PDF
Jožica Škofic
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Istroromunski kromonimi Povzetek   PDF
Goran Filipi
 
Letn. 25, št. 1 (2019): Jezikoslovni zapiski Istrsko pogovorno in narečno (za) dobro roko Povzetek   PDF
Metka Furlan
 
Letn. 18, št. 2 (2012): Jezikoslovni zapiski Ivan Koštiál – pozabljeni slovenski romanist Povzetek   PDF
Agata Šega
 
Letn. 18, št. 2 (2012): Jezikoslovni zapiski Ivan Koštiál: bibliografija 1901–2011 Povzetek   PDF
Drago Samec
 
Letn. 8, št. 1 (2002): Jezikoslovni zapiski Ivanka Černelič - ob 70-letnici rojstva Povzetek   PDF
Milena Hajnšek Holz
 
Letn. 11, št. 2 (2005): Jezikoslovni zapiski Ivor Ripka, Aspekty slovenskej dialektológie (Prešov 2002) Povzetek   PDF
Peter Weiss
 
Letn. 23, št. 1 (2017): Jezikoslovni zapiski Iz fonologije mjesnoga govora Zadobarja: čakavsko-kajkavske interferencije na zapadnome karlovačkome području / Iz fonologije govora Zadobarja: čakavsko-kajkavske interference na zahodnem karlovškem področju Povzetek   PDF
Marina Marinković
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski Iz imenske strukture Pohorja Povzetek   PDF
Marija Jež
 
Letn. 20, št. 2 (2014): Jezikoslovni zapiski Iz medžimurske oronimije Povzetek   PDF
Ines Virč
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Iz prvotnih ledinskih imen tvorjena hišna imena v spodnji Zadrečki dolini Povzetek   PDF
Peter Weiss
 
Letn. 1, št. 1 (1991): Jezikoslovni zapiski Iz spominov na Rajka Nahtigala in Frana Ramovša Povzetek   PDF
Franc Jakopin
 
Letn. 20, št. 1 (2014): Jezikoslovni zapiski Izbrisani slovarski sestavki iz druge, dopolnjene in deloma prenovljene izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika Povzetek   PDF
Nataša Gliha Komac, Nataša Jakop, Boris Kern, Simona Klemenčič, Domen Krvina, Nina Ledinek, Mija Michelizza, Tanja Mirtič, Andrej Perdih, Špela Petric, Marko Snoj, Andreja Žele
 
Letn. 20, št. 2 (2014): Jezikoslovni zapiski Izmail Sreznjevski in slovenščina Povzetek   PDF
Irina Makarova Tominec
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Izpridevniški krščanski termini v knjižni normi do srede 19. stoletja Povzetek   PDF
Andreja Legan Ravnikar
 
Letn. 22, št. 2 (2016): Jezikoslovni zapiski Izrazi za medčloveške odnose, občutke in človekove lastnosti v narečnih idiomih slovenske Istre Povzetek   PDF
Suzana Todorović
 
Letn. 18, št. 2 (2012): Jezikoslovni zapiski Izrazi za spolovila v gradivu za Slovenski lingvistični atlas in pri Ivanu Koštiálu Povzetek   PDF
Tjaša Jakop
 
Letn. 22, št. 2 (2016): Jezikoslovni zapiski Izrazi za strunska glasbila v komponentni sestavi slovaških in slovenskih frazemov Povzetek   PDF
Svetlana Kmecová
 
Letn. 20, št. 2 (2014): Jezikoslovni zapiski Izvor poimenovanj za orodja in hišne pripomočke v terskem narečju Povzetek   PDF
Janoš Ježovnik
 
Letn. 17, št. 1 (2011): Jezikoslovni zapiski Jakob Müller, jezikoslovec in slovarnik – sedemdesetletnik Povzetek   PDF
Marjeta Humar
 
Letn. 17, št. 1 (2011): Jezikoslovni zapiski Jakob Müller: slovenistična bibliografija 1964–2011 Povzetek   PDF
Peter Weiss, Alenka Porenta
 
Letn. 15, št. 1-2 (2009): Jezikoslovni zapiski Jakominov Mali cerkveni slovar Povzetek   PDF
Andreja Legan Ravnikar
 
Letn. 3, št. 1 (1997): Jezikoslovni zapiski Janez Keber, Živali v prispodobah 1,2 Povzetek   PDF
Janez Keber
 
126 - 150 od 658 postavk << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>