Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 19, št. 1 (2013): Jezikoslovni zapiski Genetolingvistična klasifikacija južnoslovanskih jezikov Povzetek   PDF
Matej Šekli
 
Letn. 14, št. 2 (2008): Jezikoslovni zapiski Geografski termini in frazeologija Povzetek   PDF
Mojca Žagar Karer
 
Letn. 22, št. 1 (2016): Jezikoslovni zapiski Germanizmi u frazeologiji kajkavskoga govora grada Križevaca/Germanizmi v frazeologiji kajkavskega govora mesta Križevci Povzetek
Krunoslav Puškar
 
Letn. 16, št. 1 (2010): Jezikoslovni zapiski Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od R do Ž Povzetek   PDF
Irena Stramljič Breznik, Marjana Hameršak
 
Letn. 5, št. 1 (1999): Jezikoslovni zapiski Glagoli rekanja v Slovarju slovenskega knjižnega jezika Povzetek   PDF
Nanika Holz
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski Glagolski vid v povezavi z načinom in naklonom v Trubarjevih in Dalmatinovih biblijskih prevodih Povzetek   PDF
Majda Merše
 
Letn. 19, št. 2 (2013): Jezikoslovni zapiski Glasoslovne značilnosti govora Koprive na Krasu (SLA T110) Povzetek   PDF
Klara Šumenjak
 
Letn. 8, št. 2 (2002): Jezikoslovni zapiski Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena v Sloveniji Povzetek   PDF
Dušan Čop
 
Letn. 4, št. 1 (1998): Jezikoslovni zapiski Govor celjskega predmestja Gaberje Povzetek   PDF
Jožica Škofic
 
Letn. 19, št. 2 (2013): Jezikoslovni zapiski Govor vasi Jelšane (SLA T156) na skrajnem jugu notranjskega narečja Povzetek   PDF
Tjaša Jakop
 
Letn. 16, št. 1 (2010): Jezikoslovni zapiski Govor vasi Topole Povzetek   PDF
Mateja Jemec Tomazin
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Gröfel, Gröbel ‘kup kamenja, groblja’ – dialektološka in imenoslovna razprava o bavarskem slavizmu Povzetek   PDF
Hubert Bergmann
 
Letn. 20, št. 1 (2014): Jezikoslovni zapiski Grzecznościowe zachowania językowe w środowisku wiejskim na przykładzie gwary spiskiej w Polsce Povzetek   PDF
Helena Grochola-Szczepanek
 
Letn. 20, št. 1 (2014): Jezikoslovni zapiski Grzecznościowe zachowania językowe w środowisku wiejskim na przykładzie gwary spiskiej w Polsce Povzetek
Helena Grochola-Szczepanek
 
Letn. 14, št. 1 (2008): Jezikoslovni zapiski Główne typy strukturalno-semantyczne rzeczowników złożonych w dialektach polskich Povzetek   PDF
Helena Grochola-Szczepanek
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski Hebraizmi Trubarjevih in Dalmatinovih robnih besedil Povzetek   PDF
Francka Premk
 
Letn. 5, št. 1 (1999): Jezikoslovni zapiski Herta Maurer-Lausegger, Orodje s koroških podstrešij Povzetek   PDF
Jožica Škofic
 
Letn. 15, št. 1-2 (2009): Jezikoslovni zapiski Hrvaška frazeologija Antice Menac Povzetek   PDF
Jurij Rojs
 
Letn. 25, št. 1 (2019): Jezikoslovni zapiski Hrvatsko mocijsko nazivlje Povzetek   PDF
Lana Hudeček, Milica Mihaljević
 
Letn. 16, št. 1 (2010): Jezikoslovni zapiski Idiomi v književnih delih slovenskega pisatelja Draga Jančarja Povzetek   PDF
Jurij Rojs
 
Letn. 8, št. 2 (2002): Jezikoslovni zapiski Imena vasi in mest v Sloveniji Povzetek   PDF
Viktor Majdič
 
Letn. 22, št. 2 (2016): Jezikoslovni zapiski Imenički sufiksi u Dijalektima istočne i južne Srbije Aleksandra Belića u svetlu najnovijih istraživanja/Samostalniške pripone v Dialektih vzhodne in južne Srbije Aleksandra Belića v luči najnovejših raziskav Povzetek   PDF
Radmila V. Žugić
 
Letn. 18, št. 1 (2012): Jezikoslovni zapiski Imenoslovec Dušan Čop – devetdesetletnik Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Imenoslovje in etimologija imen Povzetek   PDF
Dušan Čop
 
Letn. 19, št. 1 (2013): Jezikoslovni zapiski Implikativno komuniciranje in oblikovanje soslednih parov (na gradivu v slovenskem jeziku in o njem) Povzetek   PDF
Mira Krajnc Ivič
 
101 - 125 od 658 postavk << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>