Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Dajanje „literarnih” imen na Poljskem Povzetek   PDF
Aleksandra Cieślikowa, Maria Malec
 
Letn. 21, št. 2 (2015): Jezikoslovni zapiski Das Modell zur bestimmung von phrasemen der Bewertungskategorie Affekt/Model za določanje frazemov vrednotenjske kategorije afekt Povzetek   PDF
Marija Perić, Anita Pavić Pintarić
 
Letn. 11, št. 1 (2005): Jezikoslovni zapiski David Kušter, Angleško-slovenski slovar fraznih glagolov (Slovenj Gradec 2003) Povzetek   PDF
Polona Gantar
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Deapelativna krajevna imena z determinantami Graf‑, Herr‑ in Pape‑/Pfaffe‑ na območju med Saalo in Niso Povzetek   PDF
Inge Bily
 
Letn. 22, št. 2 (2016): Jezikoslovni zapiski Delavnica akademski slovar sodobne češčine novembra 2016 v Pragi Povzetek   PDF
Domen Krvina, Matej Meterc, Andrej Perdih
 
Letn. 15, št. 1-2 (2009): Jezikoslovni zapiski Delež minimalnih parov besed med besednimi oblikami in lemami Povzetek   PDF
Primož Jakopin
 
Letn. 1, št. 1 (1991): Jezikoslovni zapiski Delo Frana Ramovša za Slovensko akademijo znanosti in umetnosti Povzetek   PDF
Franc Jakopin
 
Letn. 4, št. 1 (1998): Jezikoslovni zapiski Delo za Slovar slovenskega knjižnega jezika Povzetek   PDF
Milena Hajnšek-Holz
 
Letn. 18, št. 1 (2012): Jezikoslovni zapiski Devetdeset let rusistke in frazeologinje Antice Menac Povzetek   PDF
Jurij Rojs
 
Letn. 8, št. 1 (2002): Jezikoslovni zapiski Devinski prisežni obrazec z začetka 17. stoletja Povzetek   PDF
Pavle Merkù
 
Letn. 20, št. 2 (2014): Jezikoslovni zapiski Didaktični model razvijanja zmožnosti javnega govornega nastopanja Povzetek   PDF
Tomaž Petek
 
Letn. 10, št. 2 (2004): Jezikoslovni zapiski Digitalizacija pisnega narečnega gradiva v dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani Povzetek   PDF
Peter Weiss, Andreja Žejn
 
Letn. 16, št. 2 (2010): Jezikoslovni zapiski Distribucija pomenov glagolskega predponskega obrazila po- v češčini in ruščini Povzetek   PDF
Žiga Mujakić
 
Letn. 18, št. 1 (2012): Jezikoslovni zapiski Distribucija priponskih obrazil -ica in -ka s poudarkom na feminativni tvorbi Povzetek   PDF
Tjaša Markežič
 
Letn. 22, št. 1 (2016): Jezikoslovni zapiski Dr. Marjeta Humar: Ob življenjskem jubileju Povzetek   PDF
Jakob Müller
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski Dr. Nikolai Mikhailov, Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine - Rokopisna doba slovenskega jezika (od XIV. stol. do leta 1550) (ob izidu knjige) Trst, Mladika, 2001 Povzetek   PDF
Irena Orel
 
Letn. 9, št. 2 (2003): Jezikoslovni zapiski Drago Unuk, Zlog v slovenskem jeziku (Ljubljana 2003) Povzetek   PDF
Peter Jurgec
 
Letn. 24, št. 2 (2018): Jezikoslovni zapiski Druga Mednarodna sociolingvistična konferenca (ICS-2) Povzetek   PDF
Tjaša Jakop
 
Letn. 18, št. 1 (2012): Jezikoslovni zapiski Dušan Čop: bibliografija 1956–2007 Povzetek   PDF
Breda Čop, Peter Weiss, Alenka Porenta
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Dve slovanski narečni coni Povzetek   PDF
Fjodar D. Klimčuk
 
Letn. 19, št. 1 (2013): Jezikoslovni zapiski Dvočlenski slovanski antroponimi v slovenski toponimiji Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 8, št. 1 (2002): Jezikoslovni zapiski Dvojezična pravna slovarja Ivana Navratila (1850) Povzetek   PDF
Jakob Müller
 
Letn. 8, št. 1 (2002): Jezikoslovni zapiski Emile Genouvrier, Claude Désirât, Tristan Horde, Dictionnaire des synonymes (Larousse, Paris 2001) Povzetek   PDF
Zvonka Praznik
 
Letn. 22, št. 1 (2016): Jezikoslovni zapiski Empirični pristopi k razločevanju med neparemiološkimi in paremiološkimi stavčnimi frazemi Povzetek   PDF
Matej Meterc
 
Letn. 15, št. 1-2 (2009): Jezikoslovni zapiski Enajsta konferenca Komisije za slovansko besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju Povzetek   PDF
Irena Stramljič Breznik
 
51 - 75 od 658 postavk << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>