Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 5, št. 1 (1999): Jezikoslovni zapiski Fonološki opis govora Vnanjih Goric (SLA 226) Povzetek   PDF
Vlado Nartnik
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski Fonološki opis posavskega govora v Stržišču Povzetek   PDF
Melita Zemljak Jontes
 
Letn. 10, št. 1 (2004): Jezikoslovni zapiski Frazemi s pomenom 'piti' in 'biti pijan' v slovenskem in ruskem jeziku Povzetek   PDF
Elena Savelieva
 
Letn. 8, št. 1 (2002): Jezikoslovni zapiski Friderik Baraga, A Theoretical and Practical Grammar of the Otchipwe Language (Detroit, 1850 Povzetek   PDF
Alenka Gložančev
 
Letn. 8, št. 2 (2002): Jezikoslovni zapiski Hrematonimi Povzetek   PDF
Alenka Gložančev
 
Letn. 8, št. 1 (2002): Jezikoslovni zapiski Jakob Rigler, Zbrani spisi I, Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave (Ljubljana 2001) Povzetek   PDF
Danila Žuljan Kumar
 
Letn. 4, št. 1 (1998): Jezikoslovni zapiski Jakob Šolar in Stane Suhadolnik Dva življenjepisa in tri pisma Povzetek   PDF
Jakob Müller
 
Letn. 10, št. 1 (2004): Jezikoslovni zapiski K izvoru in pomenu krajevnih imen Prvačina in Prebačevo Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 3, št. 1 (1997): Jezikoslovni zapiski Kako je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika predstavljena vezljivost Povzetek   PDF
Andreja Žele
 
Letn. 3, št. 1 (1997): Jezikoslovni zapiski Kritični pretres poskusnega snopiča Bibliotekarskega terminološkega slovarja Povzetek   PDF
Polona Gantar
 
Letn. 8, št. 1 (2002): Jezikoslovni zapiski Liturgična terminologija v protireformaciji in baroku (1595-1768) Povzetek   PDF
Andreja Legan Ravnikar
 
Letn. 10, št. 1 (2004): Jezikoslovni zapiski Nelinearna struktura zloga Povzetek   PDF
Drago Unuk
 
Letn. 12, št. 2 (2006): Jezikoslovni zapiski Nova izdaja Pleteršnikovega Slovensko-nemškega slovarja (Ljubljana 2006) Povzetek   PDF
Janez Keber
 
Letn. 8, št. 1 (2002): Jezikoslovni zapiski O razvrščanju iztočnic v terminološkem slovarju Povzetek   PDF
Borislava Košmrlj - Levačič
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski O strukturi rojstnih imen v Sloveniji Povzetek   PDF
Janez Keber
 
Letn. 12, št. 1 (2006): Jezikoslovni zapiski O sytuacji jezykowej na polskiej wsi na przelomie 20 i 21 wieku Povzetek   PDF
Helena Grochola-Szczepanek
 
Letn. 10, št. 1 (2004): Jezikoslovni zapiski Pojmovanje odvisnika in razmerja med nadrednim in odvisnim stavkom Povzetek   PDF
Robert Cazinkič
 
Letn. 11, št. 1 (2005): Jezikoslovni zapiski Položaj v besedi in formantne frekvence samoglasnikov (standardne slovenščine): I. Naglašeni samoglasniki Povzetek   PDF
Peter Jurgec
 
Letn. 5, št. 1 (1999): Jezikoslovni zapiski Praktični vidiki normiranja v slovarjih Povzetek   PDF
Helena Dobrovoljc
 
Letn. 11, št. 2 (2005): Jezikoslovni zapiski Prevzete in domače prvine v slovenskih zloženkah Povzetek   PDF
Irena Stramljič Breznik
 
Letn. 12, št. 1 (2006): Jezikoslovni zapiski Primerjalni glagolski frazemi med slovarjem in rabo Povzetek   PDF
Denis Kalamar, Jasmina Temnik
 
Letn. 4, št. 1 (1998): Jezikoslovni zapiski Prvi slovenistični dan v Trstu s poudarkom »na novem in starem v poljedelski terminologiji v slovenskih narečjih« ali morda začetek načrtnejšega zbiranja narečnega besedja Povzetek   PDF
Vera Smole
 
Letn. 6, št. 1 (2000): Jezikoslovni zapiski Semantika i struktura na slovenskiot vid III, Filološki fakultet »Blaže Koneski«, Katedra za makedonski jazik i južnoslovenski jazici, Skopje 1998 Povzetek   PDF
Majda Merše
 
Letn. 5, št. 1 (1999): Jezikoslovni zapiski Šestdeset in šeststo petdeset šestdelnih šeststopenjskih petdejank Povzetek   PDF
Peter Weiss
 
Letn. 6, št. 1 (2000): Jezikoslovni zapiski Slovenska poimenovanja za svetopisemskega tetrarha Povzetek   PDF
Jakob Müller
 
626 - 650 od 658 postavk << < 21 22 23 24 25 26 27 > >>