Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski Besede za semenj, žegnanje (farni praznik) in blagoslov v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA) Povzetek   PDF
Jožica Škofic
 
Letn. 9, št. 1 (2003): Jezikoslovni zapiski Besedilni korpus Nova beseda in geslovnik za Slovar novejšega besedja slovenskega knjižnega jezika Povzetek   PDF
Nanika Holz
 
Letn. 5, št. 1 (1999): Jezikoslovni zapiski Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki (predstavitev) Povzetek   PDF
Ivanka Šircelj-Žnidaršič
 
Letn. 19, št. 2 (2013): Jezikoslovni zapiski Besedje iz pomenskega polja »kmetija – prostori in oprema v hiši, gospodarska poslopja« v slovenskogoriškem narečju Povzetek   PDF
Mihaela Koletnik
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Besedje za bratranca in sestrično v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA) Povzetek   PDF
Tjaša Jakop
 
Letn. 6, št. 1 (2000): Jezikoslovni zapiski Besedna družina besede Povzetek   PDF
Irena Stramljič Breznik
 
Letn. 22, št. 2 (2016): Jezikoslovni zapiski Besedna sredstva začetnikovega predstavljanja v kanaliziranem diskurzu Povzetek   PDF
Tetyana V. Petryk
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski Besedne družine predlogov in veznikov v besedotvornem slovarju Povzetek   PDF
Irena Stramljič Breznik
 
Letn. 10, št. 1 (2004): Jezikoslovni zapiski Besednovrstna in druga slovnična problematika besedja slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja Povzetek   PDF
Majda Merše
 
Letn. 20, št. 1 (2014): Jezikoslovni zapiski Besedotvorje in njegovi viri v slovanskih jezikih Povzetek
Ines Voršič, Irena Stramljič Breznik
 
Letn. 20, št. 1 (2014): Jezikoslovni zapiski Besedotvorje in njegovi viri v slovanskih jezikih Povzetek   PDF
Ines Voršič, Irena Stramljič Breznik
 
Letn. 24, št. 1 (2018): Jezikoslovni zapiski Besedotvorna hibridnost kolesarskega izrazja Povzetek   PDF
Urška Vranjek Ošlak
 
Letn. 19, št. 2 (2013): Jezikoslovni zapiski Besedotvorni izzivi dialektoloških raziskav: Slovenski lingvistični atlas 1 in Semantičko-derivacioni rečnik 1–2 Povzetek   PDF
Irena Stramljič Breznik
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski Bibliografija Ljubov Viktorovne Kurkine Povzetek   PDF
Ljubov V. Kurkine
 
Letn. 19, št. 1 (2013): Jezikoslovni zapiski Bibliografija slovenskih udeležencev dosedanjih mednarodnih slavističnih kongresov (referati, komunikati, tematski bloki) Povzetek   PDF
Alenka Šivic-Dular
 
Letn. 14, št. 2 (2008): Jezikoslovni zapiski Bol'šoj frazeologičeskij slovar' russkogo jazуka Povzetek   PDF
Jurij Emanuel Rojs
 
Letn. 25, št. 1 (2019): Jezikoslovni zapiski Bolgarski zaimenski nizi s svojilnim pomenom in njihove ustreznice v ruščini Povzetek   PDF
Галина Петрова, Елена Иванова
 
Letn. 18, št. 2 (2012): Jezikoslovni zapiski Botanični terminološki slovar Povzetek   PDF
Nina Ditmajer
 
Letn. 22, št. 1 (2016): Jezikoslovni zapiski Breznikovo pojmovanje jezikovnih sprememb v Evangelijih in listih Povzetek   PDF
Tadeja Topolnik
 
Letn. 24, št. 2 (2018): Jezikoslovni zapiski Brezosebne zgradbe v slovenščini: kontrastiva z drugimi južnoslovanskimi jeziki in ruščino Povzetek   PDF
Mladen Uhlik, Andreja Žele
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski Český zoologický termín zlak – novotvar nebo výpůjčka? / Češki zoološki termin zlak – neologizem ali izposojenka? Povzetek   PDF
Helena Karlíková
 
Letn. 1, št. 1 (1991): Jezikoslovni zapiski Členek kot besedna vrsta v slovenskem knjižnem jeziku Povzetek   PDF
Ivana Černelič
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski Členek med prislovom in veznikom (na gradivu jezika Brižinskih spomenikov) Povzetek   PDF
Matej Šekli
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Človek – kdo je to? Razmišljanje o spolu besede človek v ljudskem jeziku Povzetek   PDF
Helena Grochola‑Szczepanek
 
Letn. 16, št. 1 (2010): Jezikoslovni zapiski Črnovrški pridevnik pojertek ‘požrešen’ v slovarju Ivana Tominca Povzetek   PDF
Metka Furlan
 
26 - 50 od 672 postavk << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>