Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 8, št. 1 (2002): Jezikoslovni zapiski Prostomorfemski glagoli kot slovarska gesla Povzetek   PDF
Andreja Žele
 
Letn. 22, št. 2 (2016): Jezikoslovni zapiski Prvi etimološki slovar slovaškega jezika Povzetek   PDF
Metka Furlan
 
Letn. 18, št. 2 (2012): Jezikoslovni zapiski Prvi slovenski frazeološki slovar Povzetek   PDF
Jelena Konicka
 
Letn. 17, št. 2 (2011): Jezikoslovni zapiski Prvi slovenski razlagalni terminološki slovar turizma Povzetek   PDF
Elena Šverko
 
Letn. 6, št. 1 (2000): Jezikoslovni zapiski Prvi zvezek Atlasa narečij letonskega jezika (Latviešu valodas dialektu atlants -Leksika, Riga: Zinätne, 1999) Povzetek   PDF
Vlado Nartnik
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski Prvi zvezek Slovarja srbskih govorov Vojvodine Povzetek   PDF
Peter Weiss
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski Psl. *marьnъ a další odvozeniny od kořene *mar‑ / Psl. *marьnъ in druge izpeljave iz korena *mar‑ Povzetek   PDF
Jiří Rejzek
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Psl. *stьgna v slovenskih govorih Povzetek   PDF
Alenka Šivic‑Dular
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski Raba glagola biti sem v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja Povzetek   PDF
Majda Merše
 
Letn. 22, št. 2 (2016): Jezikoslovni zapiski Raba naglasnih in naslonskih oblik nepovratnih osebnih zaimkov v slovenskem knjižnem jeziku 16. Stoletja Povzetek   PDF
Alenka Jelovšek
 
Letn. 21, št. 1 (2015): Jezikoslovni zapiski Raba veznikov in predlogov pri tvorbi kratic Povzetek   PDF
Mojca Kompara
 
Letn. 6, št. 1 (2000): Jezikoslovni zapiski Raziskovanje slovenske frazeologije - sedanje stanje in zasnova frazeološkega slovarja Povzetek   PDF
Janez Keber
 
Letn. 4, št. 1 (1998): Jezikoslovni zapiski Raziskovanje slovenske frazeologije: živalski nazivi v frazeologemih Povzetek   PDF
Janez Keber
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski Razlagalni slovarji ruskega jezika Povzetek   PDF
Jurij Rojs
 
Letn. 17, št. 2 (2011): Jezikoslovni zapiski Različni tipi besedotvornih morfemov pri današnjih slovenskih tvorjenkah Povzetek   PDF
Irena Stramljič Breznik
 
Letn. 20, št. 1 (2014): Jezikoslovni zapiski Različni vplivi na jezik mladih Povzetek   PDF
Maša Rolih
 
Letn. 22, št. 2 (2016): Jezikoslovni zapiski Razlikovalne značilnosti strok z jezikovnega stališča Povzetek   PDF
Ljudmila Bokal
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski Razmerje med mednarodno in slovensko različico rastlinske sistematike Povzetek   PDF
Borislava Košmrlj - Levačič
 
Letn. 16, št. 2 (2010): Jezikoslovni zapiski Razmerje med slovničnim in naravnim spolom v poljskih narečjih Povzetek   PDF
Helena Grochola-Szczepanek
 
Letn. 18, št. 1 (2012): Jezikoslovni zapiski Razmišljanja ob starejših romanizmih v slovenščini in drugih južnoslovanskih jezikih (1. del) Povzetek   PDF
Agata Šega
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski Razpoznavanje slovenskih zemljepisnih imen (2)* Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 25, št. 1 (2019): Jezikoslovni zapiski Razumevanje položaja dvojezičnosti pri pripadnikih dveh različnih generacij v slovenski Istri Povzetek   PDF
Mojca Kompara Lukančič
 
Letn. 17, št. 2 (2011): Jezikoslovni zapiski Razvoj algoritma za samodejno prepoznavanje krajšav in krajšavnih razvezav v elektronskih besedilih Povzetek   PDF
Mojca Kompara
 
Letn. 9, št. 2 (2003): Jezikoslovni zapiski Razvoj pridevniških sklanjatev v kontekstu zgodovinskih in arealnih vidikov Povzetek   PDF
Alenka Šivic‑Dular
 
Letn. 16, št. 2 (2010): Jezikoslovni zapiski Reaktualizacija besedilnih vzorcev v radijskih oglasih Povzetek   PDF
Irena Stramljič Breznik
 
426 - 450 od 672 postavk << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>