Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 14, št. 1 (2008): Jezikoslovni zapiski Priimek Vram Povzetek   PDF
Pavle Merkù
 
Letn. 17, št. 2 (2011): Jezikoslovni zapiski Priimki Košmelj, Košmrlj in Minodraš Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 18, št. 1 (2012): Jezikoslovni zapiski Priimki Mahnič, Obid, Pretnar in Stanovnik Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 8, št. 2 (2002): Jezikoslovni zapiski Priimki na Slovenskem Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Primeri nekaj sklanjatev in spregatev v Megiserjevem Dictionarium quatuor linguarum 1592 – druga slovnica slovenskega jezika Povzetek   PDF
Kozma Ahačič
 
Letn. 15, št. 1-2 (2009): Jezikoslovni zapiski Primerjalna analiza o ohranjanju jezika pri kitajski, slovenski in tajski jezikovni manjšini v Avstraliji Povzetek   PDF
Aleksandra Bizjak Končar
 
Letn. 11, št. 1 (2005): Jezikoslovni zapiski Primerjalne skladenjske zgradbe s stališča slovenske teorije jezikovne naravnosti Povzetek   PDF
Helena Dobrovoljc
 
Letn. 17, št. 1 (2011): Jezikoslovni zapiski Primerjalni narečni strokovni (slikovni) slovar za besedje s tematskega področja vrt in sadovnjak v izbranih govorih panonske in koroške narečne skupine Povzetek   PDF
Mihaela Koletnik, Anja Benko
 
Letn. 18, št. 2 (2012): Jezikoslovni zapiski Primerjalni zgodovinski razvoj prekmurskega črkopisa Povzetek   PDF
Előd Dudás
 
Letn. 20, št. 2 (2014): Jezikoslovni zapiski Primerjava govorov Babnega Polja in Ravnic v luči starejših in mlajših slovenskih jezikovnih sprememb Povzetek   PDF
Januška Gostenčnik
 
Letn. 3, št. 1 (1997): Jezikoslovni zapiski Primerjava slovarske predstavitve frazemov v hrvaškem/srbskem in češkem enojezičnem razlagalnem frazeološkem slovarju Povzetek   PDF
Polona Gantar
 
Letn. 18, št. 1 (2012): Jezikoslovni zapiski Primorsko gradivo z v iz b v širšem slovenskem in slovanskem kontekstu Povzetek   PDF
Metka Furlan
 
Letn. 25, št. 2 (2019): Jezikoslovni zapiski Primožu Jakopinu namesto zdravice Povzetek   PDF
Andreja Žele, Mija Michelizza
 
Letn. 19, št. 2 (2013): Jezikoslovni zapiski Priprava interaktivnega Slovenskega lingvističnega atlasa Povzetek   PDF
Jožica Škofic
 
Letn. 15, št. 1-2 (2009): Jezikoslovni zapiski Priročnik praktične leksikografije založbe Oxford Povzetek   PDF
Mija Michelizza
 
Letn. 22, št. 1 (2016): Jezikoslovni zapiski Prislov v srednjesavinjskem narečju Povzetek   PDF
Tjaša Jakop
 
Letn. 20, št. 1 (2014): Jezikoslovni zapiski Prispevek k sistematizaciji strukturnih tipov starokeltske toponimije Povzetek   PDF
Luka Repanšek
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski Prispevek k živalskim lastnoimenskim poimenovanjem hidronimskega izvora: slovensko Sebin/Sabin/Savin in Sava Povzetek   PDF
Metka Furlan
 
Letn. 20, št. 2 (2014): Jezikoslovni zapiski Prispevek Murkovega in Pleteršnikovega slovarja k razvoju slovenskega botaničnega izrazja Povzetek   PDF
Nina Ditmajer
 
Letn. 19, št. 2 (2013): Jezikoslovni zapiski Prispevek Slovenskega lingvističnega atlasa k proučevanju narečij južnoslovanskih jezikov Povzetek   PDF
Лучия Антонова-Василева
 
Letn. 25, št. 1 (2019): Jezikoslovni zapiski Problem jote v starogrškem ichthỹs ‘riba’ Povzetek   PDF
Luka Brenko, Maja Rotter
 
Letn. 5, št. 1 (1999): Jezikoslovni zapiski Problematika oblikoslovnega zaglavja v Poskusnem snopiču Slovarja slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja Povzetek   PDF
Majda Merše
 
Letn. 16, št. 2 (2010): Jezikoslovni zapiski Proces podomačevanja in vprašanje pisanja novejših prevzetih besed Povzetek   PDF
Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc
 
Letn. 15, št. 1-2 (2009): Jezikoslovni zapiski Profesorica Bożena Ostromęcka-Frączak – jezikoslovna vez med Poljsko in Slovenijo Povzetek   PDF
Maria Wtorkowska
 
Letn. 19, št. 2 (2013): Jezikoslovni zapiski Projekti zbiranja hišnih in ledinskih imen na Gorenjskem Povzetek   PDF
Klemen Klinar
 
401 - 425 od 672 postavk << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>