Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 21, št. 1 (2015): Jezikoslovni zapiski Poredbeno istraživanje razlogâ odabira osobnog imena u Zagrebu i Sofiji Povzetek   PDF
Krunoslav Puškar
 
Letn. 11, št. 1 (2005): Jezikoslovni zapiski Poročilo o tečaju iz fonetične analize digitaliziranega govora za jezikovno rabo Povzetek   PDF
Andreja Žele
 
Letn. 16, št. 2 (2010): Jezikoslovni zapiski Posebna tvorba kolektivnih samostalnikov na -ajne v cerkljanskem narečju Povzetek   PDF
Metka Furlan
 
Letn. 8, št. 1 (2002): Jezikoslovni zapiski Posebnosti otroškega dojemanja jezika Povzetek   PDF
Ljudmila Bokal
 
Letn. 4, št. 1 (1998): Jezikoslovni zapiski Poskus predstavitve odnosa do tujejezičnih imen slovenskih podjetij v luči statistične analize Povzetek   PDF
Alenka Gložančev
 
Letn. 17, št. 1 (2011): Jezikoslovni zapiski Povedkovnik kot skladenjska in slovarska kategorija Povzetek   PDF
Andreja Žele
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Povedkovo določilo v naravni skladnji slovenščine Povzetek   PDF
Varja Cvetko Orešnik, Janez Orešnik
 
Letn. 24, št. 1 (2018): Jezikoslovni zapiski Povezanost vida in vezljivosti pri netvorjenih in predponskoobrazilno tvorjenih glagolih Povzetek   PDF
Marjan Kulčar
 
Letn. 11, št. 2 (2005): Jezikoslovni zapiski Povezava med vezljivostnimi lastnostmi glagola in njegovimi prvostopenjskimi samostalniškimi izpeljankami Povzetek   PDF
Mojca Tomišić
 
Letn. 23, št. 1 (2017): Jezikoslovni zapiski Poveznice i razdjelnice u srodnim jezičnim sustavima / Povezovalne in ločevalne črte v sorodnih jezikovnih sistemih Povzetek   PDF
Anita Celinić, Mira Menac-Mihalić
 
Letn. 24, št. 1 (2018): Jezikoslovni zapiski Povzemalni zaimki v oziralnih odvisnikih Povzetek   PDF
Marko Hladnik
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski Poznámka k etymologii staroslověnského vъsǫdъ ‘svaté přijímání’ / Pripomba k etimologiji starocerkvenoslovanskega vъsǫdъ ‘sveto obhajilo’ Povzetek   PDF
Vít Boček
 
Letn. 9, št. 2 (2003): Jezikoslovni zapiski Pragmatični frazemi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika Povzetek   PDF
Nataša Jakop
 
Letn. 18, št. 1 (2012): Jezikoslovni zapiski Praslovanski besedotvorni vzorci izpeljave drugotnih nedovršnih glagolov Povzetek   PDF
Matej Šekli
 
Letn. 20, št. 1 (2014): Jezikoslovni zapiski Predavanje na tisočem sestanku Lingvističnega krožka Filozofske fakultete v Ljubljani dne 14. januarja 2013 Povzetek   PDF
Janez Orešnik
 
Letn. 18, št. 2 (2012): Jezikoslovni zapiski Predoslje in Prelosno (45 let pozneje) Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 3, št. 1 (1997): Jezikoslovni zapiski Predpreteklik v Dalmatinovi Bibliji Povzetek   PDF
Majda Merše
 
Letn. 8, št. 2 (2002): Jezikoslovni zapiski Predslovanska substratna imena v slovenščini Povzetek   PDF
Metka Furlan
 
Letn. 9, št. 1 (2003): Jezikoslovni zapiski Predstavitev slovaropisnih kategorij za enojezični razlagalni slovar srednjega obsega - s temeljnim izhodiščem v SSKJ Povzetek   PDF
Ljudmila Bokal, Alenka Gložančev, Polona Kostanjevec, Nastja Vojnovič
 
Letn. 17, št. 2 (2011): Jezikoslovni zapiski Predzgodovina praslovanskega naglasnega sistema v luči moskovske naglasoslovne šole Povzetek   PDF
Matej Šekli
 
Letn. 15, št. 1-2 (2009): Jezikoslovni zapiski Prepoznavanje krajšav v besedilih Povzetek   PDF
Mojca Kompara
 
Letn. 3, št. 1 (1997): Jezikoslovni zapiski Prevajanje naslovov v šestnajstem stoletju Povzetek   PDF
Francka Premk
 
Letn. 19, št. 1 (2013): Jezikoslovni zapiski Prevzete besede neslovanskega in slovanskega izvora v knjižni slovenščini 16. stoletja Povzetek   PDF
Andreja Legan Ravnikar
 
Letn. 14, št. 1 (2008): Jezikoslovni zapiski Prevzeto besedje v jeziku komercialne radijske postaje (Radio City v Mariboru) Povzetek   PDF
Alenka Valh Lopert
 
Letn. 17, št. 1 (2011): Jezikoslovni zapiski Prevzeto priponsko obrazilo -i(j)ada v slovenski tvorbeno ustaljeni in potencialni leksiki Povzetek   PDF
Ines Voršič
 
376 - 400 od 672 postavk << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>