Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Pavle je Pavel, a ni bil Savel, tudi ni Peter in Pavel ne Peter ali Pavel ne pavliha Povzetek   PDF
Janez Keber
 
Letn. 25, št. 1 (2019): Jezikoslovni zapiski Pejorativa in deutschen und kroatischen Leserkommentaren auf Terroranschläge im Internet Povzetek   PDF
Marija Perić, Nikolina Miletić
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski Pes - živel je mož, imel je psa Povzetek   PDF
Janez Keber
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski Pesniško besedje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika Povzetek   PDF
Marjeta Humar
 
Letn. 4, št. 1 (1998): Jezikoslovni zapiski Pet zvezkov ALE Povzetek   PDF
Vlado Nartnik
 
Letn. 4, št. 1 (1998): Jezikoslovni zapiski Peter Pavel Vergerij ml. Povzetek   PDF
Jakob Müller
 
Letn. 20, št. 1 (2014): Jezikoslovni zapiski Plemenito dejanje brnskih etimologov Povzetek   PDF (English)
Metka Furlan
 
Letn. 3, št. 1 (1997): Jezikoslovni zapiski Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar kot vir za Slovar slovenskega knjižnega jezika Povzetek   PDF
Milena Hajnšek-Holz
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski Pochodzenie prasłowiańskiego *čьjь ‘czyj’ / Izvor praslovanskega *čьjь ‘čigav’ Povzetek   PDF
Marek Majer
 
Letn. 15, št. 1-2 (2009): Jezikoslovni zapiski Poglavje o etimologiji – oblikoslovnem in besedotvornem pregibanju besed – v treh slovenskih slovnicah (1715, 1755, 1758) Povzetek   PDF
Kozma Ahačič
 
Letn. 21, št. 2 (2015): Jezikoslovni zapiski Pogled u suvremenu antroponimiju Svetoga Đurđa: osobna imena-Pogled v sodobno antroponimijo Svetega Đurđa: osebna imena Povzetek   PDF
Joža Horvat
 
Letn. 14, št. 1 (2008): Jezikoslovni zapiski Pogovorni in narečni izrazi v slovenskih dramskih prevodih – soočanje s prevajalskimi zagatami Povzetek   PDF
Tomaž Onič
 
Letn. 20, št. 2 (2014): Jezikoslovni zapiski Poimenovanja za klofuto v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem – ekspresivno na jezikovni karti Povzetek   PDF
Andrejka Žejn
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski Poimenovanja za ženske nosilke poklicev in položajev v slovenščini in ruščini Povzetek   PDF
Aleksandra Derganc
 
Letn. 23, št. 1 (2017): Jezikoslovni zapiski Poizvedbe uporabnikov po spletnih različicah Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Slovenskega pravopisa 2001 na naslovu bos.zrc-sazu.si Povzetek   PDF
Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc, Primož Jakopin
 
Letn. 14, št. 2 (2008): Jezikoslovni zapiski Poletna terminološka šola (Ljubljana, 4.–6. 9. 2008) Povzetek   PDF
Mojca Žagar Karer
 
Letn. 11, št. 2 (2005): Jezikoslovni zapiski Poljska slovnica za tujce (Krakov 1995) Povzetek   PDF
Vlado Nartnik
 
Letn. 24, št. 1 (2018): Jezikoslovni zapiski Polskie nazwy gryki na tle słowiańskim i europejskim / Poljska poimenovanja za ajdo v slovanskem in evropskem kontekstu Povzetek   PDF
Jadwiga Waniakowa
 
Letn. 17, št. 1 (2011): Jezikoslovni zapiski Polvikanje v slovenščini v luči starejših pisnih virov Povzetek   PDF
Alenka Jelovšek
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski Pomemben prispevek k slovenski leksikologiji Povzetek
Andreja Žele
 
Letn. 16, št. 1 (2010): Jezikoslovni zapiski Pomen in obseg oznak za jezikovne različice v okviru informacijske tehnologije Povzetek   PDF
Han Steenwijk
 
Letn. 21, št. 2 (2015): Jezikoslovni zapiski Pomen, pojavljanje, prevzemanje in prevajanje besede management v slovenščini Povzetek   PDF
Dubravka Celinšek
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski Pomenska kvalifikatorska pojasnila s pozivno vlogo v SSKJ grožnja, svarilo Povzetek   PDF
Nataša Jakop
 
Letn. 21, št. 2 (2015): Jezikoslovni zapiski Pomenska polja nemških izposojenk v slovenščini Povzetek   PDF
Matej Šekli
 
Letn. 4, št. 1 (1998): Jezikoslovni zapiski Pomenski opisi v novejših slovenskih terminoloških slovarjih Povzetek   PDF
Marjeta Humar
 
351 - 375 od 672 postavk << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>