Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 24, št. 2 (2018): Jezikoslovni zapiski Obravnava kratic v prenovljenih pravopisnih pravilih: novosti in spremembe Povzetek   PDF
Tina Lengar Verovnik
 
Letn. 21, št. 1 (2015): Jezikoslovni zapiski Obravnava samostalnikov druge moške sklanjatve s stališča naravne skladnje Povzetek   PDF
Nika Siebenreich
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Od kod slovenski dendronim jȃm »brest«? Povzetek   PDF
Helena Jazbec, Metka Furlan
 
Letn. 9, št. 2 (2003): Jezikoslovni zapiski Odrazi praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini Povzetek   PDF
Matej Šekli
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Ojkonimi na ‑ycja v Ukrajini Povzetek   PDF   PDF (English)
Dmytro Bučko
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Ojkonimi s podstavo ‑sad‑ v vzhodnoslovanskem etnojezikovnem prostoru Povzetek   PDF
Valjancina P. Lemcjugova
 
Letn. 1, št. 1 (1991): Jezikoslovni zapiski (O)pehariti, '(o)goljufati, (pre)varati (s pomočjo peharja)' in sinonimi Povzetek   PDF
Janez Keber
 
Letn. 18, št. 1 (2012): Jezikoslovni zapiski Opombe k oblikoslovnemu delu Toporišičeve Slovenske slovnice (2000) Povzetek   PDF
Robert Cazinkić
 
Letn. 22, št. 2 (2016): Jezikoslovni zapiski Orodja in metode za ustvarjanje inovativnih e-slovarjev, Ljubljana, 17.–20. maj 2016 Povzetek   PDF
Janoš Ježovnik
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Osebno ime Venceslav in njegove različice v bolgarski antroponimiji Povzetek   PDF
Ludwig Selimski
 
Letn. 21, št. 2 (2015): Jezikoslovni zapiski Osma mednarodna konferenca o jezikovni raznolikosti v Evropi Povzetek   PDF
Tjaša Jakop
 
Letn. 15, št. 1-2 (2009): Jezikoslovni zapiski Osnove oblikovanja kratkega novinarskega besedila za potrebe informativnih oddaj javnega radia Povzetek   PDF
Polona Pivec
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski Osvetlitev marketinškega upravljanja z vidika internega merketinga Povzetek   PDF
Alenka Gložančev
 
Letn. 15, št. 1-2 (2009): Jezikoslovni zapiski Osvetlitev rabe velike oz. male začetnice pri izlastnoimenskih pridevnikih s priponskimi obrazili -ov/-ev, -in v slovenščini Povzetek   PDF
Nataša Jakop
 
Letn. 11, št. 2 (2005): Jezikoslovni zapiski Ozirni prislovi v Slovarju sinonimov slovenskega jezika Povzetek   PDF
Zvonka Praznik
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski Označevanje dolžine v fonoloških opisih in drugih izdajah OLA Povzetek   PDF
Francka Benedik
 
Letn. 6, št. 1 (2000): Jezikoslovni zapiski Označevanje v slovenskih narečnih slovarjih Povzetek   PDF
Peter Weiss
 
Letn. 19, št. 1 (2013): Jezikoslovni zapiski Patristické texty v sanktorálu chorvatskohlaholských breviářů vzniklých do 15. století Povzetek   PDF
Petra Stankovska
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Pavle je Pavel, a ni bil Savel, tudi ni Peter in Pavel ne Peter ali Pavel ne pavliha Povzetek   PDF
Janez Keber
 
Letn. 25, št. 1 (2019): Jezikoslovni zapiski Pejorativa in deutschen und kroatischen Leserkommentaren auf Terroranschläge im Internet Povzetek   PDF
Marija Perić, Nikolina Miletić
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski Pes - živel je mož, imel je psa Povzetek   PDF
Janez Keber
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski Pesniško besedje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika Povzetek   PDF
Marjeta Humar
 
Letn. 4, št. 1 (1998): Jezikoslovni zapiski Pet zvezkov ALE Povzetek   PDF
Vlado Nartnik
 
Letn. 4, št. 1 (1998): Jezikoslovni zapiski Peter Pavel Vergerij ml. Povzetek   PDF
Jakob Müller
 
Letn. 20, št. 1 (2014): Jezikoslovni zapiski Plemenito dejanje brnskih etimologov Povzetek   PDF (English)
Metka Furlan
 
326 - 350 od 658 postavk << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>