Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 8, št. 2 (2002): Jezikoslovni zapiski O etimologiji osebnih in zemljepisnih imen na Slovenskem Povzetek   PDF
Marko Snoj
 
Letn. 24, št. 1 (2018): Jezikoslovni zapiski O govejem lastnem imenu Hrdagata in kletvici (h)ardigata Povzetek   PDF
Metka Furlan
 
Letn. 6, št. 1 (2000): Jezikoslovni zapiski O Gumarskem slovarju Povzetek   PDF
Nastja Vojnovič
 
Letn. 11, št. 2 (2005): Jezikoslovni zapiski O korpusnem jezikoslovju Študije o korpusnem jezikoslovju, Zbornik, knjižna zbirka Krt 130, ur. V. Gorjanc in S. Krek, Ljubljana, Krtina, 2005, 199 str. Povzetek   PDF
Andreja Žele
 
Letn. 14, št. 1 (2008): Jezikoslovni zapiski O leksiki s slovarsko-slovničnega vidika v smislu 'od besede do slovarja' (Branka Tafra: Od riječi do rječnika, Zagreb 2005) Povzetek   PDF
Andreja Žele
 
Letn. 12, št. 1 (2006): Jezikoslovni zapiski O mestu slovenščine v evropskem povezovanju (o zborniku Slovenščina in njeni uporabniki v luči evropske integracije) Povzetek   PDF
Andreja Žele
 
Letn. 9, št. 1 (2003): Jezikoslovni zapiski O načrtovanem slovarju novejšega besedja slovenskega knjižnega jezika Povzetek   PDF
Ljudmila Bokal, Alenka Gložančev, Nataša Jakop, Polona Kostanjevec, Nastja Vojnovič
 
Letn. 9, št. 2 (2003): Jezikoslovni zapiski O naglaševanju števnikov dvanajst in petnajst v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA) Povzetek   PDF
Saša Poklač
 
Letn. 14, št. 1 (2008): Jezikoslovni zapiski O narečni osnovi jezika Celovškega ali Rateškega rokopisa ter o izvoru oblike seydi Povzetek   PDF
Matej Šekli
 
Letn. 19, št. 2 (2013): Jezikoslovni zapiski O novih dosežkih slovenske dialektologije in jezikovne geografije Povzetek   PDF
Tatjana I. Vendina
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski O oblikovanju geslovnika za pravopisni slovar Povzetek   PDF
Nastja Vojnovič
 
Letn. 15, št. 1-2 (2009): Jezikoslovni zapiski O povedkovniku oziroma povedkovniškosti Povzetek   PDF
Andreja Žele
 
Letn. 22, št. 2 (2016): Jezikoslovni zapiski O Razlikah med priredno in podredno izraženim razmerjem Povzetek   PDF
Andreja Žele
 
Letn. 17, št. 1 (2011): Jezikoslovni zapiski O slovenskem narečnem kri, kr(i)vesa ‘kri, krvi’ ali o prvotnem sklanjatvenem vzorcu praslovanskega *kry ‘kri’ Povzetek   PDF
Metka Furlan
 
Letn. 14, št. 1 (2008): Jezikoslovni zapiski O slovenskih parih tipa kost : koščica ali o nastanku razmerja -st- : -šč-i- (K identifikaciji zgodnjepraslovanske akrostatične deklinacije ijevskih samostalnikov) Povzetek   PDF
Metka Furlan
 
Letn. 11, št. 2 (2005): Jezikoslovni zapiski O terminološkem slovarju in njegovi izdelavi z vidika strokovne in jezikovne ravnine Povzetek   PDF
Borislava Košmrlj-Levačič
 
Letn. 12, št. 1 (2006): Jezikoslovni zapiski O terminološkem slovarju in njegovi izdelavi z vidika terminografske ravnine Povzetek   PDF
Borislava Košmrlj-Levačič
 
Letn. 5, št. 1 (1999): Jezikoslovni zapiski O terminološkem slovarju in računalniški podpori - ob izdelavi botaničnega terminološkega slovarja Povzetek   PDF
Maja Košmrlj-Levačič
 
Letn. 14, št. 2 (2008): Jezikoslovni zapiski O toponimičnih izoglosah med ruskim severozahodom in Slovenijo Povzetek
Valerij Leonidovič Vasil’ev
 
Letn. 17, št. 2 (2011): Jezikoslovni zapiski Ob 70. rojstnem dnevu doc. dr. Vlada Nartnika Povzetek   PDF
Jožica Škofic
 
Letn. 3, št. 1 (1997): Jezikoslovni zapiski Ob Gradivu za pomološki slovar Povzetek   PDF
Borislava Košmrlj - Levačič
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski Ob jubileju etimologinje Ljubov Viktorovne Kurkine Povzetek   PDF
Metka Furlan, Silvo Torkar, Peter Weiss
 
Letn. 10, št. 2 (2004): Jezikoslovni zapiski Ob sedemdesetletnici Franceta Novaka Povzetek   PDF
Majda Merše
 
Letn. 14, št. 1 (2008): Jezikoslovni zapiski Ob simpoziju Dnevi Maksa Pleteršnika: Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja (11.–12. 9. 2007) – Pripomba k referatu Nanike Holz in Simona Kreka Je v slovenščini kaj novega? Povzetek   PDF
Alenka Gložančev, Polona Kostanjevec
 
Letn. 9, št. 1 (2003): Jezikoslovni zapiski Ob slovarju novejšega besedja Povzetek   PDF
Nastja Vojnovič
 
301 - 325 od 672 postavk << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>