Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 5, št. 1 (1999): Jezikoslovni zapiski Nekaj opomb k Slovenskim vodnim imenom F. Bezlaj Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Nekaj primerov paronomazije med slovenščino in furlanščino v furlanskih toponimih Povzetek   PDF
Maurizio Puntin
 
Letn. 1, št. 1 (1991): Jezikoslovni zapiski Nekaj pripomb k izvoru slovanskih glagolov skočiti, skakati in kačiti Povzetek   PDF
Marko Snoj
 
Letn. 10, št. 2 (2004): Jezikoslovni zapiski Nekaj teoretičnih izhodišč o narečni frazeologiji in narečnih frazemih Povzetek   PDF
Saša Poklač
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Nekaj ugotovitev o glasovnih značilnostih vulgarnolatinskih predlog za starejše latinizme in romanizme v slovenščini Povzetek   PDF
Agata Šega
 
Letn. 9, št. 2 (2003): Jezikoslovni zapiski Nekaj zanimivosti iz besedilnega korpusa Nova beseda Povzetek   PDF
Primož Jakopin
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski Nekatera aktualna vprašanja poknjiževanja in razknjiževanja zemljepisnih lastnih imen Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 22, št. 2 (2016): Jezikoslovni zapiski Nekatere značilnosti izražanja nujnosti oz. obveznosti v slovenščini in ruščini Povzetek   PDF
Mladen Uhlik
 
Letn. 20, št. 1 (2014): Jezikoslovni zapiski Nemške izposojenke v slovenščini Hildegard Striedter-Temps Življenjepisno-znanstvenozgodovinske opombe po petdesetih letih Povzetek   PDF
Hubert Bergmann
 
Letn. 19, št. 2 (2013): Jezikoslovni zapiski Neosebne glagolske oblike in gradnja podrednih stavkov v subijskem terskem govoru Povzetek   PDF
Danila Zuljan Kumar
 
Letn. 21, št. 1 (2015): Jezikoslovni zapiski (Ne)Prevzetost izrazja v slovenskih narečjih (po gradivu za slovenski lingvistični atlas) Povzetek   PDF
Tjaša Jakop
 
Letn. 16, št. 2 (2010): Jezikoslovni zapiski Nikolaj Mihajlov (Nikolai Mikhailov) Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 20, št. 1 (2014): Jezikoslovni zapiski Normativna informacija v slovarju Povzetek   PDF
Helena Dobrovoljc
 
Letn. 4, št. 1 (1998): Jezikoslovni zapiski Notarske knjige kot imenoslovni vir (ob izidu Gradiva za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma (Vdine) 1270-1405) Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 14, št. 2 (2008): Jezikoslovni zapiski Notica o mednarodni konferenci EUROPHRAS 2008 Povzetek   PDF
Nataša Jakop
 
Letn. 20, št. 2 (2014): Jezikoslovni zapiski Nova akademska slovnica knjižne češčine Povzetek   PDF
Petra Stankovska
 
Letn. 11, št. 1 (2005): Jezikoslovni zapiski Nova onomastična revija: Voprosy onomastiki Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 12, št. 2 (2006): Jezikoslovni zapiski Novejše besedje slovenskega knjižnega jezika - seznam (A-O) Povzetek   PDF
Alenka Gložančev, Polona Kostanjevec
 
Letn. 17, št. 1 (2011): Jezikoslovni zapiski Novejši večbesedni leksemi v slovenščini z vidika slovaropisja Povzetek   PDF
Špela Petric
 
Letn. 25, št. 2 (2019): Jezikoslovni zapiski Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017−: dodatek 2019 Povzetek   PDF
Metka Furlan
 
Letn. 24, št. 2 (2018): Jezikoslovni zapiski Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar: dodatek 2018 Povzetek   PDF
Metka Furlan
 
Letn. 1, št. 1 (1991): Jezikoslovni zapiski Novo slovensko pravopisje Povzetek   PDF
Jakob Müller
 
Letn. 9, št. 1 (2003): Jezikoslovni zapiski O analogiji in njeni rabi v slovnici De lingua Latina Marka Terencija Varona Povzetek   PDF
Kozma Ahačič
 
Letn. 21, št. 1 (2015): Jezikoslovni zapiski O čovjeku ukratko – konceptualna analiza frazema čabarskih govora; O človeku na kratko – konceptualna analiza frazemov čabrskih govorov Povzetek   PDF
Marija Malnar Jurišić, Perina Vukša Nahod
 
Letn. 18, št. 1 (2012): Jezikoslovni zapiski O dveh terminografskih novostih v Čebelarskem terminološkem in Slovenskem smučarskem slovarju Povzetek   PDF
Ljudmila Bokal
 
276 - 300 od 672 postavk << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>