Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 18, št. 2 (2012): Jezikoslovni zapiski Med evropeizacijo in nacionalizacijo Povzetek   PDF
Nataša Gliha Komac, Karmen Kenda-Jež
 
Letn. 11, št. 2 (2005): Jezikoslovni zapiski Mednarodna konferenca Europhras Slovenija 2005 Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah (Strunjan, 12.-14.9.2005) Povzetek   PDF
Nataša Jakop
 
Letn. 23, št. 1 (2017): Jezikoslovni zapiski Mednarodna konferenca Kontekstualizacija zgodovinske leksikologije maja 2017 v Helsinkih Povzetek   PDF
Tjaša Jakop
 
Letn. 10, št. 1 (2004): Jezikoslovni zapiski Merilo jezikovne naravnosti kot eno od možnih meril za izbiranje slovarskega ponazarjalnega gradiva iz korpusov? o knjigi Janeza Orešnika "Naturaless! in (morpho)syntax: English examples Povzetek   PDF
Andreja Žele
 
Letn. 17, št. 2 (2011): Jezikoslovni zapiski Metaforična pomenotvornost z vidika sintagmatike Povzetek   PDF
Jerica Snoj
 
Letn. 19, št. 2 (2013): Jezikoslovni zapiski Metodologija določanja plasti mlajših romanizmov v slovenščini Povzetek   PDF
Matej Šekli
 
Letn. 25, št. 1 (2019): Jezikoslovni zapiski Metodologija leksikografske obradbe Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika Povzetek   PDF
Željka Brlobaš, Martina Horvat
 
Letn. 8, št. 1 (2002): Jezikoslovni zapiski Mihaela Koletnik, Slovenskogoriško narečje (Maribor 2001) Povzetek   PDF
Jožica Škofic
 
Letn. 1, št. 1 (1991): Jezikoslovni zapiski Mikrotoponimi na Vrheh in v dolini Raše Povzetek   PDF
Sonja Horvat
 
Letn. 4, št. 1 (1998): Jezikoslovni zapiski Mikrotoponimi v Kropi in bližnji okolici Povzetek   PDF
Jožica Škofic
 
Letn. 17, št. 2 (2011): Jezikoslovni zapiski Model zgodovinskega slovarja Povzetek   PDF
Jožica Narat
 
Letn. 24, št. 2 (2018): Jezikoslovni zapiski Modifikationen von Sprichwörtern in kroatischen DaF-Lehrwerken Povzetek   PDF
Nikolina Miletić
 
Letn. 24, št. 1 (2018): Jezikoslovni zapiski Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1958–1965 Povzetek   PDF
Janez Orešnik
 
Letn. 23, št. 1 (2017): Jezikoslovni zapiski Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1947–1958 Povzetek   PDF
Janez Orešnik
 
Letn. 24, št. 2 (2018): Jezikoslovni zapiski Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1965–1980 Povzetek   PDF
Janez Orešnik
 
Letn. 25, št. 1 (2019): Jezikoslovni zapiski Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju po letu 1975 Povzetek   PDF
Janez Orešnik
 
Letn. 24, št. 2 (2018): Jezikoslovni zapiski Monografija o imenima Pomenika manastira Krušedola Povzetek   PDF (Serbian)
Zoran Ranković
 
Letn. 21, št. 2 (2015): Jezikoslovni zapiski Morfonološko prilagajanje madžarskih izposojenk prekmurskega knjižnega jezika in njihove besedotvorne značilnosti Povzetek   PDF
Előd Dudás
 
Letn. 19, št. 1 (2013): Jezikoslovni zapiski Motivacijska moč slovenskih medmetov Povzetek   PDF
Irena Stramljič Breznik
 
Letn. 16, št. 1 (2010): Jezikoslovni zapiski Na meji med vezljivostjo in (obvezno) družljivostjo Povzetek   PDF
Andreja Žele
 
Letn. 15, št. 1-2 (2009): Jezikoslovni zapiski Načini ruskega govora Povzetek   PDF
Jurij Rojs
 
Letn. 12, št. 1 (2006): Jezikoslovni zapiski (Nad)narečna podoba slovenske ljudske pripovedne pesmi Povzetek   PDF
Tjaša Jakop
 
Letn. 10, št. 2 (2004): Jezikoslovni zapiski Naglas izsamostalniških izpeljank s priponskim obrazilom -ar(j)- v (knjižni) slovenščini Povzetek   PDF
Matej Šekli
 
Letn. 12, št. 2 (2006): Jezikoslovni zapiski Naglas sklonskih oblik im. mn. *stábla, daj. ed. glave, or. ed. *za rekó v (narečni) slovenščini Povzetek   PDF
Matej Šekli
 
Letn. 23, št. 1 (2017): Jezikoslovni zapiski Naglasak imenica a-vrste u slivanjskim govorima / Naglas samostalnikov ajevske vrste v govorih občine Slivno na Hrvaškem Povzetek   PDF
Perina Vukša Nahod
 
226 - 250 od 658 postavk << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>