Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski *Bъlva, *Bъlvanъ in dr. (fragment praslovanskega antroponimičnega fonda) Povzetek   PDF
Віктор Петрович Шульгач
 
Letn. 12, št. 1 (2006): Jezikoslovni zapiski 1. slovenska mednarodna konferenca SloFon v Ljubljani Povzetek   PDF
Vlado Nartnik
 
Letn. 14, št. 1 (2008): Jezikoslovni zapiski 10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologie: Poročilo s simpozija Povzetek   PDF
Helena Smole
 
Letn. 9, št. 2 (2003): Jezikoslovni zapiski 13. mednarodni slavistični kongres (v podatkovno-statistični luči) (Ljubljana,15.-21.8.2003) Povzetek   PDF
Alenka Šivic‑Dular
 
Letn. 14, št. 2 (2008): Jezikoslovni zapiski 14. mednarodni slavistični kongres na Ohridu od 9. do 16. septembra 2008 Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 16, št. 1 (2010): Jezikoslovni zapiski 25. mednarodni kongres Društva mladih jezikoslovcev v Valladolidu Povzetek   PDF
Mija Michelizza
 
Letn. 14, št. 1 (2008): Jezikoslovni zapiski 4. mednarodna konferenca o jezikovni raznolikosti v Evropi Povzetek   PDF
Tjaša Jakop
 
Letn. 24, št. 2 (2018): Jezikoslovni zapiski A Loanword as a Marker of Spatial Movement: The Case of Špancirfest Povzetek   PDF (English)
Anita Pavić Pintarić, Sanja Škifić
 
Letn. 8, št. 2 (2002): Jezikoslovni zapiski Adstratni in superstratni vplivi na slovensko imensko leksiko Povzetek   PDF
Marko Snoj
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Akademik Izmail Ivanovič Sreznjevski in rezijanščina Povzetek   PDF
Aleksandr D. Duličenko
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Akademik Pavle Merkù – osemdesetletnik Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 21, št. 1 (2015): Jezikoslovni zapiski Akademik Petar Šimunović (1933–2014) Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 23, št. 1 (2017): Jezikoslovni zapiski Akcentuacja tematów na *-ęt- w kontekście polskich danych gwarowych i historycznych / Naglaševanje praslovanskih *-ęt-osnov v luči poljskih zgodovinskih in narečnih podatkov Povzetek   PDF
Paweł Janczulewicz
 
Letn. 10, št. 2 (2004): Jezikoslovni zapiski Aktualnost Miklošičevega znanstvenega dela in misli Povzetek   PDF
Katja Sturm-Schnabl
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski Alenka Gložančev, Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje Rokus, Ljubljana 2000, Slavistična knjižnica 3 Povzetek   PDF
Janez Keber
 
Letn. 17, št. 1 (2011): Jezikoslovni zapiski Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti Povzetek   PDF
Boris Kern
 
Letn. 25, št. 2 (2019): Jezikoslovni zapiski Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju Povzetek   PDF
Matej Meterc
 
Letn. 14, št. 1 (2008): Jezikoslovni zapiski Analiza pojma jezikovna slika sveta v zgodovini jezikoslovnih idej – primer determinizma v jezikoslovju Povzetek   PDF
Mladen Uhlik
 
Letn. 11, št. 1 (2005): Jezikoslovni zapiski Anatolij Ivčenko - Sonja Wölke, Hornjoserbski frazelogiski słownik (Budyšin 2004) Povzetek   PDF
Peter Weiss
 
Letn. 21, št. 1 (2015): Jezikoslovni zapiski Anglizacija jezika v odvisnosti od družbenega profila literarnih oseb v sodobnih slovenskih proznih delih Povzetek   PDF
Mateja Curk
 
Letn. 10, št. 1 (2004): Jezikoslovni zapiski Antihiatski pojavi v knjižni slovenščini Povzetek   PDF
Peter Jurgec
 
Letn. 11, št. 2 (2005): Jezikoslovni zapiski Avtorski komentar in citat ter njuna sporočevalno-vplivanjska vloga v Šerfovi pridigi Povzetek   PDF
Branka Vičar
 
Letn. 11, št. 2 (2005): Jezikoslovni zapiski Barve in njihova simbolika v kulturi in jeziku Povzetek   PDF
Jožica Čeh Steger
 
Letn. 22, št. 2 (2016): Jezikoslovni zapiski Bedeutung und Funktion von crowdsourcing im Projekt verbaalpina/Pomen in vloga množičnega zunanjega izvajanja v projektu VerbaAlpina Povzetek   PDF
Aleksander Wiatr
 
Letn. 12, št. 2 (2006): Jezikoslovni zapiski Besede v Pleteršnikovem slovarju, označene kot nemške izposojenke Povzetek   PDF
Helena Jazbec
 
1 - 25 od 672 postavk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>