Cvetko Orešnik, Varja, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani