Todorović, Suzana, Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem Cankarjeva ulica 5, SI-6000 Koper, Slovenija