Klemenčič, Simona, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU