Atelšek, Simon, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU