Torkar, Silvo, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU