Kompara, Mojca, Fakulteta za turistične študije – Turistica Univerza na Primorskem