Šekli, Matej, Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerze v Ljubljani in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU