Šekli, Matej, Oddelek za slavistiko Filozofska fakulteta, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU