Šekli, Matej, Oddelek za slavistiko Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU