Brozovič, Maruša, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani