Bokal, Ljudmila, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU