Ahačič, Kozma, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU