Kenda-Jež, Karmen, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici