Čop, Breda, Oddelek za klasično filologijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani