Kern, Boris, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU