Benko, Anja, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru