Šivic-Dular, Alenka, Oddelek za slavistiko Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani