Šivic‑Dular, Alenka, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani