Bizjak Končar, Aleksandra, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU