Šega, Agata, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani