Podrobnosti avtorja

Nartnik, Vlado, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU