Podrobnosti avtorja

Nartnik, Vladimir Nartnik, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU