Podrobnosti avtorja

Klemenčič, Simona

  • Letn. 22, št. 1 (2016): Jezikoslovni zapiski - Articles
    Jezikovna krajina v Republiki Sloveniji in določbe veljavne zakonske ureditve: raba slovenščine pri izbiri firm oz. Imen pravnih oseb zasebnega prava ter fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost sociolingvistični vidik)
    Povzetek  PDF