Podrobnosti avtorja

Horvat, Mojca, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU