Podrobnosti avtorja

Žagar Karer, Mojca, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU