Podrobnosti avtorja

Furlan, Metka, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU