Podrobnosti avtorja

Narat, Jožica, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU