Podrobnosti avtorja

Škofic, Jožica, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU