Podrobnosti avtorja

Gostenčnik, Januška, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU