Podrobnosti avtorja

Ježovnik, Janoš, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU