Podrobnosti avtorja

Dobrovoljc, Helena, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU